Nejšťastnějšími lidmi na světě jsou bezesporu bisexuálové. Jsou to lidé, kteří si dokáží užít lásky a sexu s oběma pohlavími. Nejsou tak omazování většinou ani v čase ani prostoru, aby mohli ukojit svůj chlípný chtíč, jak by možná napsal nějaký kardinál, či zabedněný biskup, potají prznící ministranty. Mají díky svým přirozeným vlohám, kterými je Pánbůh obdařil, cestu ke kvalitnímu sexu nejsnazší. A nejšťastnějšími bisexuály jsou switchující versatilní jedinci.

Výhody, které to nese

Dokáží si totiž s oběma pohlavími užít v jakékoliv roli. Mohou být homosexuálně jak v aktivní, tak i pasivní roli, mohou být v homo i hetero rovině jak dominantní, tak i submisivní. prostě naprostý ideál. A když se k tomu ještě přidají dobré kvalitní poppers y – kdo by jim pak ty možnosti nezáviděl?