Dětský sportovní klub

Dnes snad není dítěte, které by nenavštěvovalo některý z nekonečné řady kroužků. Jsou zde hudební kroužky, dramatické kroužky, taneční, sportovní, tak bychom mohli jmenovat ještě dlouho a dlouho. V kroužcích, kde se schází celý dětský kolektiv, často nastává situace, kdy je zapotřebí, aby děti měly jednotný oděv. Pokud je zapotřebí nejen jednotná barva, ale důležitý je i potisk triček , neváhejte a obraťte se se svými požadavky na nás.

Vyhovíme všem

Potisk triček totiž bývá často klíčovým prvkem při dětských vystoupeních, je tedy škoda, když některé z dětí tento oděv nemá. Nabízíme zhotovení již od dvaceti kusů, jistě se tedy najde dost zájemců, kteří si u nás svůj kostým mohou nechat zhotovit. Ideální bude, podá-li objednávku přímo paní učitelka či jiný pedagogický pracovník, který kroužek vede.