Zkratka PR článků pochází z anglického slovního spojení „Public relation“, což můžeme přeložit jako vztah s veřejností. Tento druh článků by tedy měl do jisté míry vytvářet a ovlivňovat názory veřejnosti. Tyto články představují klíčový prvek marketingu, na základě kterého je možné upozornit na určitý produkt nebo službou nenásilným způsobem propagace. Mnoho lidí si navíc velmi často ani nestihne při čtení povšimnout, že čtou právě tento druh článku.

Klíčový prvek online marketingu

Mnoho firem chce na své produkty či služby upozornit a získat tak početnější klientelu. Většinu z nás jistě napadne reklama, ta je ale dnes finančně poměrně nákladná. PR články jsou oproti tomu v podstatě levná varianta propagace, která má široký dosah a dokáže zacílit přesně na potřebnou skupinu zákazníků. Vyzkoušejte jejich kouzlo s PR článkem zdarma. PR článek by měl primárně sloužit k informačním a propagačním účelům dané firmy, značky, služby nebo konkrétního produktu. Nejedná se však o formu tiskové zprávy, ale o článek, který by měl sice informovat, ale zároveň čtenáři poskytnout i něco navíc.