V případě, že má někdo podezření nebo přímo důkazy o korupčním jednání veřejně činné osoby, měl by tuto skutečnost oznámit na příslušném místě. Tím nejvhodnějším je Protikorupční linka, která byla právě pro tyto účely před lety zřízena a financuje ji Ministerstvo vnitra České republiky. Systém garantuje, že bude každé zprávě věnována dostatečná pozornost a vše bude vyšetřeno bez ohledu na osobu, které se neetické nebo korupční jednání týká.

Oznamovatel se nemá čeho obávat

V okamžiku podání návrhu na prošetření je zcela na svobodné vůli oznamovatele, zda prozradí svou totožnost. Oznámení může být naprosto anonymní a nikdo nebude v tomto případě zjišťovat o oznamovateli žádné osobní údaje. To je výhodné zejména v tom případě, pokud by se jednalo o ohlášení, které se týká vysoce postavené osoby, například z řad politických činitelů. A to i na vysokých pozicích. Je tedy vhodné si všímat chování a jednání každého státního úředníka, aby se zamezilo nebezpečnému šíření korupce. Ta je první fází k velkým podvodům, které ve finále poškozují každého z nás.