Videokonferenční řešení Vám umožní spojení s Vašimi pobočkami v ostatních městech či státech okamžitě, aniž byste museli opustit kancelář, nebo snad vstát od svého pracovního stolu. Nové technologie Polycom zařízení, které potřebujete k poradě na dálku, můžete mít vkusně umístěno i na Vašem pracovním stole. To je ale pěkná práce, ne? Kolikrát potřebujete okamžitě mluvit s vedoucími svých poboček? Není to přece jednou za čas. A mnohdy ani telefon nestačí, abyste vyřešili to, co vyřešit potřebujete.

Investice se vyplatí

Sejděte se se svými pobočkami v danou chvíli a nechte si online předvést prezentace, které měli vedoucí jednotlivých poboček připravit. Shlédněte prezentace všichni společně a taktéž všichni společně řekněte k prezentacím své názory. Společně rozhodněte o té nejvhodnější pro daný region, a to bez zbytečných výdajů za cestování a ubytování v hotelech. O dietách, jak se lidově říká, nemluvě. Čas jsou peníze, a v podnikání to platí dvojnásob. Vaše prvotní investice do zařízení v HD kvalitě se Vám dozajista vrátí.